05 októbra 2007

O veľkosti


Leto už, zdá sa, definitívne skončilo. A s ním i nevinné mužské radovánky spočívajúce v pozorovaní sporo, či nijako odetých okoloidúcich, okolosediacich, či okololežiacich dámskych popredí, či pozadí, zhora a či oddola,... ale to je nejaká iná historka.

Pochytila ma nostalgia pri pomyslení na túto vonkoncom nie tienistú stránku horúceho leta a inšpirovaný týmto pozorovaním som napísal túto mierne erotickú, mierne lascívnu básničku.

Keď už skončilo naozajstné leto, máme aspoň na chvíľu leto babie. A kto chce, ten má po celý rok aj leto babské.

Neberme všetko príliš vážne. Len nech by to bola aspoň spolovice pravda...

» Celý článok od A po Z »
 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.