30 decembra 2006

Rekapitulácia, alebo Len aby sa nezabudlo!

Niekedy sa zadarí aj neplánovane stvoriť niečo zmysluplné. Napríklad ako diskusný príspevok k cudziemu článku. Pár takých svetlých chvíľ ma v uplynulom roku postretlo, keď sa mi bez prípravy, neplánovane, takpovediac od pása podarilo napísať celkom vydarené epigramy. A pretože si myslím, že niektoré z týchto príspevkov dosahujú schopnosť samostatnej výpovede aj mimo rámca pôvodnej diskusie, v ktorej vznikli, pripisujem si za nich vrúbok na pomyselnú pažbu mojej klávesnice a dávam im týmto priestor v samostatnom článku. Lebo aj za nimi som schovaný malý ja.

Ďakujem týmto Maximovi, Ostrovanke a Silviah za inšpiráciu a prajem im, ale i ďalším nemenovaným v budúcom roku ešte veľa podobných inšpiratívnych článkov!

» Celý článok od A po Z »

27 decembra 2006

Vianočné haiku (17 - 19)

Krátke haiku - postrehy z vianočnej atmosféry.

» Celý článok od A po Z »

22 decembra 2006

Vianočný vinš

Vianočný vinš chcem vám predniesť
- toto je len jeho predzvesť...


» Celý článok od A po Z »

10 decembra 2006

Tĺkšou

Rád vymýšľam nové slová. Pretože nerád prijímam tvrdenia, že slovenčina je mladý jazyk a nemá toľko slov na presné vyjadrenie myšlienky, ako iné (svetové) jazyky. Ja si myslím, že slovenčina je prvotriedny nástroj a výsledok práce s ním závisí len od zručnosti majstra, teda jeho používateľa. Preto so značnými rozpakmi sledujem, ako sa v záujme mediálneho obchodovania dokáže tento nástroj vedome otupovať. Pred časom som na protest proti tomuto trendu vymyslel jeden zo svojich malých slovných vynálezov – tĺkšou. Vari sme odkázaní na používanie anglického výrazu talkshow, keď jeho slovenský ekvivalent odráža význam slova ešte vernejšie?! Myslím, že každému slovenskému netĺkovi je zrejmé, o čo ide. A pre ostatných – i ako ukážku pre všetkých (samozrejme...) prikladám krátky praktický príklad použitia.


TĹKŠOU

Dnes už každý, kto má v zadku dieru,
rozumy rád púšťa do éteru.
Jožo, Vlado, Alena, či Soňa
vo svojich šou obrazovkám trónia.

Je to práca náročná a ťažká,
zamestnáva Miku, ba i Kňažka.
V zábere mať hoc aj abnormálov,
len nech sa nám pekne plní válov.

Tĺci, súci, ľahkí a či ťažkí
rečnia v mene mediálnej frašky.
Tresnúť bársčo – nech sa práši z huby!
Len v úsmeve treba ceriť zuby...

"Dámy, páni, všetci noví hráči!
Každý povie, čo mu jazyk ráči.
Začíname hneď aj zostra zvučkou:
začína sa naša veľká - TĹKŠOU!"

O čom to je? Zvedavosť nás mučí.
Ostríme zrak, napíname uši.
Chceš to vedieť? Tak sa pekne kukni:
Šou o tĺkoch, pre tĺkov a s tĺkmi.


» Celý článok od A po Z »
 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.